Motywacja

Korzyści płynące z urlopu w firmie

Korzyści płynące z urlopu w firmie

Prawo pracowników do wzięcia wolnego przynosi korzyści zdrowotne. Pozytywne efekty to obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszenie stresu i poprawa nastroju. W wielu krajach pracownicy mają prawo do okresu urlopu. Warunki różnią się w zależności od różnych aspektów umowy o pracę i ram prawnych. Zobowiązanie firm do zaoferowania pracownikom tych dni wolnych ma pozytywne skutki zarówno dla pracowników, jak i dla firmy. Wiele badań wykazało, że wakacje przynoszą różne korzyści i mają pozytywny wpływ na zdrowie ludzi. To niektóre ze zdrowych efektów odpoczynku dla pracowników według kilku badań przeprowadzonych w różnych częściach świata.

Korzyści płynące z urlopu

Obniżenie ciśnienia krwi. W jednym z amerykańskich badań stwierdzono, że osoby, które nie biorą urlopu, są o 30% bardziej narażone na choroby serca niż ci pracownicy, którzy biorą wolne w pracy. Badania organizacji Nuffield Health wykazały również, że ciśnienie krwi osób, które wzięły udział w ich badaniu, spadło o 6%, podczas gdy ciśnienie osób, które nie wyjechały, pozostało zasadniczo niezmienione. To działanie może zapobiegać chorobom serca, takim jak nadciśnienie. Ponadto urlop:

  • Redukuje stres. W czasie dni wolnych następuje oderwanie od presji pracy i zadań do wykonania, zmniejsza się zakres obowiązków, a ciało i umysł pracowników mogą zrekonstruować swój stan zdrowia poprzez przebywanie z dala od głównych źródeł stresu.
  • Poprawia nastrój. Jedną z głównych korzyści płynących z urlopu jest poprawa stanu emocjonalnego pracowników. Odłączenie się od pracy pozwala na wznowienie więzi społecznych z przyjaciółmi i rodziną, a także daje możliwość nawiązania kolejnych relacji i przeżycia nowych doświadczeń. Chcesz się zrelaksować podczas wakacjami? Wybierz Dąbki!
  • Poprawia jakości snu. Dwie ostatnie konsekwencje sprzyjają również poprawie snu. Polacy śpią średnio nieco ponad siedem godzin na dobę, podczas gdy eksperci zalecają minimum osiem. Zmniejszony stres i lepsze samopoczucie, między innymi, pomagają ludziom uzyskać lepszą jakość snu.

Mimo prozdrowotnych skutków wakacji, badania wskazują, że korzyści te nie utrzymują się dłużej niż pół miesiąca. Wskazują na to wyniki badań przeprowadzonych przez wydział psychologii zdrowia Uniwersytetu Radboud w Holandii. Badacze przeanalizowali ciśnienie krwi, energię, nastrój, stan zdrowia i zadowolenie prawie stu pracowników i wszystkie pozytywne zmiany, których doświadczyli po urlopie, zaczęły znikać po tygodniu powrotu do pracy. Jednym z rozwiązań zaproponowanych przez autorów badania jest wprowadzenie większej liczby świąt rozłożonych w różnych okresach roku, nawet jeśli są one krótsze, zamiast koncentrowania dni odpoczynku w jednym długim okresie świątecznym.