KsięgowośćRozwój firmy

Czym jest corporate finance?

Czym jest corporate finance?

Corporate Finance (finanse przedsiębiorstwa) można pojęciowo zdefiniować jako dziedzinę, która skupia się na decyzjach pieniężnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa w ich sferze finansowej. Narzędzia, metody analizy i usługi wykorzystywane do podejmowania takich decyzji są również częścią Corporate Finance.

Głównym celem Corporate Finance jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. Innymi słowy, Corporate Finance jest zorientowane i ukierunkowane na wybór tych strategii, które pozwalają firmom mieć większe gwarancje zwiększenia zysków w przyszłości. Poprawa rentowności wymaga ciągłego poszukiwania lepszych strategii, aby spełnić swój cel.

Trzy poziomy korporacyjne finansów przedsiębiorstw

Wszystkie dyscypliny, które bada i obejmuje Corporate Finance, zajmują się sprawami finansowymi związanymi z trzema głównymi poziomami korporacji:

Inwestycja

Każda działalność lub działanie, które poświęca lub przeznacza szereg zasobów w celu uzyskania zysku w określonym horyzoncie czasowym. W Corporate Finance inwestycje mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter: inwestycje w aktywa (zakłady do produkcji dóbr), przejęcia firm, operacje łączenia firm, oferty przejęcia w przypadku spółek giełdowych, udziały mniejszościowe itp. Przewodniki po odpowiedzialnym inwestowaniu w firmie znajdziesz w http://otworzfirme.pl

Finansowanie

Obejmuje to pozyskiwanie funduszy lub środków, aby móc rozwijać i/lub realizować jakąkolwiek działalność lub projekt inwestycyjny. Podobnie jak w poprzednim przypadku, istnieje niezliczona ilość sposobów finansowania: emisje obligacji lub innych rodzajów papierów wartościowych, finansowanie strukturyzowane, restrukturyzacja zadłużenia, wykup lewarowany (LBO), kredyty konsorcjalne, sekurytyzacja długu itp.

Wynagrodzenie akcjonariuszy

Wynagrodzenie otrzymywane przez akcjonariuszy spółki za zainwestowanie swoich środków i funduszy w spółkę. Podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, istnieją liczne formy wynagradzania akcjonariuszy: wypłaty dywidendy (najbardziej powszechne i najlepiej znane), skup akcji, umorzenia kapitału itp.