KsięgowośćRozwój firmy

RODZAJE FAKTUR A PROGRAM DO FAKTUROWANIA

RODZAJE FAKTUR A PROGRAM DO FAKTUROWANIA

Dobry program do fakturowania stanowi obecnie nieocenioną pomoc dla każdego przedsiębiorcy w prowadzeniu własnej firmy. Oprócz prostoty obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania kopii zapasowych danych, a także możliwości automatycznego uzupełniania danych kontrahenta po wpisaniu numeru NIP oraz łączenia z internetowymi płatnościami, czy zagwarantowania dostępu do narzędzi służących do obsługi magazynu i obrazujących ogólną kondycję firmy, niemal nieocenione znaczenie ma funkcja wystawania faktur różnego rodzaju – i to właśnie ten aspekt powinien zostać wzięty pod uwagę w pierwszej kolejności przy wyborze odpowiedniego programu dla przedsiębiorstwa.

Rodzaje faktur
Dobry program do faktur powinien umożliwiać wystawianie różnorodnych rodzajów dokumentów. W końcu w polskim obrocie gospodarczym znajdują się nie tylko faktury VAT. I choć z nimi spotykamy się znacznie częściej, nie należy zapominać o istnieniu nieco mniej popularnych faktur podatnika zwolnionego z VAT, faktur uproszczonych, faktur VAT marża, faktur VAT RR, faktur PRO-FORMA, faktur korygujących, czy faktur zaliczkowych.

Czym one tak właściwie się różnią?
Najzwyklejsza faktura VAT to dokument, który dokumentuje dokonaną transakcję. Jest ona wystawiana przez czynnych podatników VAT, na rzecz innych podatników VAT. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku przedsiębiorców określanych mianem tak zwanych „nievatowców”.

Zwolnienie z podatku VAT może przysługiwać ze względu na rodzaj świadczonych usług lub sprzedawanych towarów, jak również z powodu nieprzekroczenia określonego limitu obrotu. Warto jednak podkreślić, iż zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podmiotu zwolnione z opłacania tego podatku mają prawo do wystawiania faktur. Jednak w przypadku faktur przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT dokumenty te nieco się różnią – faktura bez VAT nie musi zawierać informacji takich jak: numer NIP, stawka podatku, czy jego kwota.

Faktura uproszczona – dla kogo?
I choć przedsiębiorca wcale nie jest zobligowany do wystawiania faktur uproszczonych warto chociaż nadmienić czym one tak właściwie są.
Faktury uproszczone wystawiane są w sytuacji kiedy kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro ogółem. Muszą się na nich znaleźć dane, które pozwalają na określenie kwoty podatku dla poszczególnych stawek, jak również numer, nazwy towaru lub rodzaj usługi, a także kwoty wszelkich obniżek i upustów oraz ogólną kwotę należności.

Faktura VAT marża – dla jakich transakcji?
Z wystawieniem tego rodzaju faktury mamy do czynienia w przypadku sprzedaży towarów już używanych, handlu antykami, dziełami sztuki i przedmiotami kolekcjonerskimi, oraz przy sprzedaży usług turystycznych.
Przede wszystkim na fakturze VAT marża znajdować musi się informacja o tym jakiego rodzaju działalności dotyczy dokument. W tym przypadku opodatkowaniu podlega jedynie kwota marży, która pobierana jest przez sprzedawcę.

Rodzaje faktur w programie Szybka Faktura
Program do fakturowania Szybka Faktura umożliwia wystawianie różnorodnych dokumentów. Mowa tutaj o dokumentach sprzedaży, jak i kosztowych – na przykład o fakturze VAT, proforma, zaliczkowej, wewnątrzwspólnotowej, korekt, paragonów, faktur walutowych czy wielojęzycznych, a także not korygujących.
Co więcej, Program do Faktur Szybka Faktura umożliwia także przedsiębiorcom wystawianie tak zwanych faktur cyklicznych – czyli dokumentów wystawianych dla wskazanych kontrahentów w określonym czasie. Opcja ta bez wątpienia umożliwia znacznie sprawniejsze zarządzanie firmą.