Nowe technologieRządowe wsparcie

Polscy przedsiębiorcy wezwani do produkcji i dystrybucji wodoru

Polscy przedsiębiorcy wezwani do produkcji i dystrybucji wodoru

Rządowe wsparcie

Przedsiębiorcy mogą liczyć na rządowe wsparcie. Jedynym wymogiem jest dystrybucja i produkcja wodoru. Wiąże się to z planami polskiego rządu, który myśli nad stworzeniem strategii wodorowej. Wodór jest tą substancją, w której Polska odnosi sukcesy. Rząd chce wzmocnić pozycję gospodarki polskiej wraz ze wzmocnieniem rozwoju tego obszaru.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska rok 2021 będzie rokiem zwiększonej odpowiedzialności za ekologię, szczególnie wdrożenie źródeł odnawialnych wszędzie tam, gdzie obecnie wykorzystuje się trujące substancje. Pierwszy kwartał 2021 roku to dla polskiego rządu duża dawka inwestycji. Koniec roku będzie obfitował w rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które będą omawiać dofinansowania na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych oraz strategii tankowania wodoru. Obecnie obie inwestycje polskiego rządu są konsultowane przez specjalistów z tego obszaru. Ekologia jest priorytetowym sektorem do rozwijania w wielu państwach na świecie.

Pomoc prawna dla frankowiczów

Paliwa kopalne

Paliwa kopalne nadal są priorytetową substancją zasilającą polskie samochody. Alternatywą może stać się wodór.
W Unii Europejskiej Polska zajmuje aż 3 miejsce jako producent i dystrybutor wodoru. Dlatego polski rząd pragnie inwestować w tą infrastrukturę. Polacy będą ją jednak pozyskiwać w inny sposób niż do tej pory. Obecnie 95% wodoru pochodzi z paliw kopalnych. W przyszłości wodór ma być pozyskiwany dzięki zielonej energii, czyli ze źródeł odnawialnych. Wiele państw na świecie pokazało jak ważna jest ekologia, a inwestycje wkładane w rozwijanie odnawialnych źródeł energii, wzmacniają pozycję gospodarek tych państw, a w dłuższym okresie czasu generują ogromne zyski.

Strategia Wodorowa wiąże się z licznymi inwestycjami pobocznymi, takimi jak: rozbudowa stacji tankowania wodoru, zwiększenie liczby takich stacji, zwiększenie poboru mocy do tankowania pojazdów elektrycznych. Wszystko to rząd polski planuje w ramach budżetu przeznaczonego na inwestycje publiczne. Na realizację całości rząd przeznaczy kilka milionów złotych. Jedynym słabym punktem odnawialnych źródeł energii są miesiące zimowe, kiedy śnieg pada na panele fotowoltaiczne i uniemożliwia pobór energii.

Wymogi unijne

Polska dąży do zrealizowania wymogów jakie narzucają na nią liczne podpisane umowy, rozporządzenia, traktaty i sojusze. Dlatego rok 2021 będzie obfitował w inwestycje związane z ekologicznym zabezpieczeniem planety Ziemia. Dodatkowym motywem jakim kieruje się rząd jest wysokie miejsce Polski pod względem produkowania i pozyskiwania Wodoru. Rozwijanie infrastruktury związanej z wodorem, może przyczynić się do wzrostu znaczenia gospodarki Polski w światowej ekonomii. Inwestycje w zieloną energię mają słaby punkt w postaci zimowego okresu w roku.